VSB-underhandlaren J. O. Söderhjelm – Paasikivis, Leinos och Kekkonens förtrodda

Varför valde Paasikivi just Söderhjelm?

Johan Otto Söderhjelm levde ett på många sätt dramatiskt liv. En av hans livs mest märkliga vändningar ägde rum i Hotell National i Moskva den 1 april 1948. Händelsen anslöt sig till underhandlingarna i Kreml gällande vsb-avtalet. Innan man hade kommit ända till Moskva hade naturligtvis mycket hänt och många vändningar hade lett till att Söderhjelm hade utsetts till en av Finlands vsb-underhandlare. J.K.Paasikivi hyste samma förtroende för honom som för den dåvarande riksdagsmannen Urho Kekkonen. Jag kommer dock inte här att klarlägga Söderhjelms politiska bakgrund mer än till de delar som ansluter sig till Moskva-resenärerna.

VSB-seminariet 13.2.2018

När vi arrangerar detta seminarium inför 70-årsdagen av VSB-paktens undertecknande, är det inte för att celebrera ett mysigt jubileum, utan för att uppmärksamma ett dokument som kom att dominera Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska syn- och handlingssätt mellan 1948 och 1992.

Varför är bilaterala pakter populära i dagens Europa?

Ärade publik,
Jag byter fokus och perspektiv lite grann för att titta på dagens situation och Finland i ett europeiskt sammanhang. Jag kommer att tala om internationella avtal i säkerhets- och försvarspolitik i dagens Europa och vill påstå att bilaterala pakter är en växande trend. Men varför? Det är viktigt att se på fenomenet i en kontext av multilaterala arrangemang eller internationella organisationer och se vad som håller på att hända med dem.