I de stadgar som antogs i juni och som registrerades i september 2017 anges samfundets syfte såhär:  

... att befrämja debatt och meningsutbyte kring utrikespolitiska och världspolitiska frågor samt att sprida faktakunskap om hithörande frågor.

Verksamhetsformerna beskrivs så här:

...att arrangera diskussioner för sina medlemmar och för allmänheten samt att erbjuda ett forum för fritt meningsutbyte om frågor av främst utrikespolitisk natur. Föreningen uttrycker endast i undantagsfall en ståndpunkt i offentligheten en ståndpunkt i offentligheten eller driver en viss linje.