Finlands relationer med Europarådet före 1989

Pol.mag. Gunilla Carlander-Reuterfelt har jobbat med internationella frågor och parlamentarisk diplomati i Finlands riksdag sedan 1981 samt vid politiska avdelningen i Europarådets internationella sekretariat i Strasbourg 1990-1995.

Den 22 april 1988 samlades regeringens utrikesutskott under ledning av president Mauno Koivisto. Strax efter mötet meddelade utrikesminister Kalevi Sorsa riksdagens utrikesutskott om regeringens beslut att inleda underhandlingar om Finlands medlemskap i Europarådet.

Processen framskred i ilfart både i Riksdagen och i Europarådet och den 8 maj 1989, på Europarådets 40-årsdag, blev Finland medlem.

VSB-seminariet 13.2.2018

När vi arrangerar detta seminarium inför 70-årsdagen av VSB-paktens undertecknande, är det inte för att celebrera ett mysigt jubileum, utan för att uppmärksamma ett dokument som kom att dominera Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska syn- och handlingssätt mellan 1948 och 1992.