MEDLEMMAR
Föreningen har personmedlemmar som godkänns av styrelsen, men också föreningar, stiftelser eller bolag kan antas som stödjande medlemmar.

Föreningen fick en snabb start: Efter fem månader uppgick medlemsantalet till 186 personer. De representerar ett brett spektrum, geografiskt dock främst från Helsingfors-regionen. Många akademiker, före detta diplomater, journalister och politiker från olika partier har anslutit sig. Föreningen önskar ytterligare bredda sitt medlemsunderlag. Av medlemmarna utgjorde i november xx män, xx kvinnor.

 

STYRELSE
Styrelsen kan bestå av 5 till 10 medlemmar. Den första styrelsen fick följande sammansättning: XXXXX

Mandatperioden är ett år och årsmöte håll före slutet av maj månad.

Styrelsen har också tillsatt ett programråd som bistår i planeringen av samfundets evenemang. Det består av: 

XXXX

FUNKTIONÄRER
Lotte Fredriksson
Medlemssekreterare                                     @

Tina Räihä
Styrelsens sekreterare                                 @

Håkan Mattlin
Skattmästare                                                  @