Under 2017 arrangerades följande evenemang:

10 augusti om Rysslands utveckling med korrespondent Anna-Lena Laurén från Moskva och journalist Anders Mård från St. Petersburg. Temat utgick från Mårds nyutkomna bok ”Vägen heter Ryssland”. Över 40 personer trängdes i mötessalen.

24 augusti om det kommande valet i Tyskland med korrespondent Johnny Sjöblom från Nürnberg och ambassadör René Nyberg (tidigare Berlin). Diskussionen samlade närmare 35 personer.

9 oktober utfrågades fyra presidentkandidater av prof. Åsa von Schoultz och minister Pär Stenbäck inför en 200-hövdad publik på Porthania. Detta var ett samarrangemang med Alumnföreningen vid Helsingfors universitet. Kandidaterna var Tuula Haatainen, Pekka Haavisto, Nils Torvalds och Matti Vanhanen och utfrågningen gick helt på svenska. Hbl sponsrade evenemanget med två annonser.

7 november om Trumps USA med två huvudtalare, ambassadör Charles C. Adams, Jr. (tid. Hfrs-ambassadör) och korrespondent Juri v. Bonsdorff (Washington). Doktorand Oscar Winberg och Andreas Elfving kommenterade. 92 personer deltog på G18. Hbl sponsrade evenemanget med annons.

23 november hölls ett medlemsmöte kring temat Katalonien. Talare var medlemmen av Europa-domstolen (EU-domstolen), professor Allan Rosas och hans redovisning för de statsrättsliga frågor Katalonien väckt kommenterades av Ålands riksdagsman Mats Löfström och journalisten Yrsa Grüne. Trettio medlemmar deltog.