Back to All Events

Norge mellan Atlanten, Norden och Ryssland

Diskussion om norsk utrikes- och säkerhetspolitik med två gäster från Oslo. Också Norge är vårt grannland, men är Nato-medlem och utanför EU och driver en aktiv medlingspolitik i många konfliktområden. Våra två gäster redovisade för debatt och doktrin i Norge:

Kristian Berg Harpviken är forskarprofessor vid PRIO (Peace Research Institute Oslo), en välrenommerad och mångsidig norsk statligt stödd institution. Hans rubrik var ”Norsk utenrikspolitikk: Lange linjer, små spenninger – og en verden i endring”

Hedda Langemyr leder ”UTSYN - Forum for utenriks og sikkerhet” som vill uppmuntra till debatt och ge information om norsk försvars- och säkerhetspolitik. Hennes rubrik: ”Sentrale momenter i dagens norske sikkerhetspolitiske tenkning.”

På bilden från vänster: Pär Stenbäck, ambassadör Åge Grutle, Hedda Langemyr, Kristian B. Harpviken.

På bilden från vänster: Pär Stenbäck, ambassadör Åge Grutle, Hedda Langemyr, Kristian B. Harpviken.

Later Event: September 13
Pekka Haavisto