Samfundet grundades den 15 juni 2017. Föreningen kan ses som efterföljare till Utrikespolitiska Samfundet i Finland r.f, vilket grundades i slutet av 1940-talet och som framgångsrikt fungerade i över femtio år. Bland dess märkespersoner kan nämnas professor Göran von Bonsdorff (1918-2009) och DE Torsten Almquist (1924-2017). Föreningen insomnade dock och avregistrerades i januari 2017.

Det nya samfundet uppstod mot bakgrunden av den internationella turbulens som präglade åren 2016 och 2017. Vid informella sammankomster diskuterades bl.a. Putins Ryssland och Trumps USA. Deltagarna i dessa uppmanade minister Pär Stenbäck att formalisera denna diskussions- och informationsverksamhet.