NUPS_Logo.png
 
 

"Det nya samfundet uppstod mot bakgrunden av den internationella turbulens som präglat de senaste åren."

 

Samfundet grundades den 15 juni 2017. Föreningen kan ses som efterföljare till Utrikespolitiska Samfundet i Finland rf., vilket grundades i slutet av 1940-talet och som framgångsrikt fungerade i över femtio år. Bland dess märkespersoner kan nämnas professor Göran von Bonsdorff (1918-2009) och DE Torsten Almquist (1924-2017). Föreningen insomnade dock och avregistrerades i januari 2017.

Det nya samfundet uppstod mot bakgrunden av den internationella turbulens som präglade åren 2016 och 2017. Vid informella sammankomster diskuterades bl.a. Putins Ryssland och Trumps USA. Deltagarna i dessa uppmanade minister Pär Stenbäck att formalisera denna diskussions- och informationsverksamhet.

 

 

Om NUPS

På våren 2019 hade NUPS cirka 260 medlemmar. De representerar ett brett spektrum, geografiskt dock främst från huvudstads-regionen. Samfundet kan även arrangera samman-komster på andra orter.

 

stadgar

... att befrämja debatt och meningsutbyte kring utrikespolitiska och världspolitiska frågor samt att sprida faktakunskap om hithörande frågor.

 

Inlägg och opinioner

Här publiceras inlägg som hållits vid samfundets evenemang och annan information som intresserar samfundets medlemmar.