MEDLEMMAR

Föreningen har personmedlemmar som godkänns av styrelsen, men också föreningar, stiftelser eller bolag kan antas som stödjande medlemmar.

Föreningen fick en snabb start: Efter åtta månader uppgick medlemsantalet till drygt 200 personer. De representerar ett brett spektrum, geografiskt dock främst från Helsingfors-regionen. Många akademiker, före detta diplomater, journalister och politiker från olika partier har anslutit sig. Föreningen önskar ytterligare bredda sitt medlemsunderlag. 

Medlemsavgiften är för närvarande 25€ för årsmedlem och 100€ för ständig medlem.
Ansökan om medlemskap sker via info@nupsamfundet.org

 
LOGO.jpg