MEDLEMMAR

Föreningen har personmedlemmar som godkänns av styrelsen, men också föreningar, stiftelser eller bolag kan antas som stödjande medlemmar.

På våren 2019 hade NUPS cirka 260 medlemmar. De representerar ett brett spektrum, geografiskt dock främst från Helsingfors-regionen. Många akademiker, före detta diplomater, journalister och politiker från olika partier har anslutit sig. Föreningen önskar ytterligare bredda sitt medlemsunderlag.

Medlemsavgiften är för närvarande €25 för årsmedlem och €100 för ständig medlem.

Ansökan om medlemskap sker via info@nupsamfundet.org. Sänd några rader om dig själv och referera (om möjligt) till någon person som du vet att är medlem i NUPS.

 
LOGO.jpg