STYRELSEN

Styrelsen kan bestå av 5 till 10 medlemmar. Mandatperioden är ett år och årsmöte hålls före slutet av maj månad.

Johan Ekman
Lotte Fredriksson
Henrik Helenius
Mats Löfström
Håkan Mattlin
Katja Ahlfors
Senni Salmi

Ordförande
Pär Stenbäck
par@stenback.fi

Viceordförande
Tina Räihä

Viceordförande
Harry Helenius
 

 

PROGRAMUTSKOTTET

Styrelsen har också tillsatt ett programutskott som bistår i planeringen av samfundets evenemang.

Björn Bonsdorff
Yrsa Grüne
Mikael Wigell
Oskar Winberg
Peter Stenlund
 

 

FUNKTIONÄRER

Senni Salmi
Medlemssekreterare

senni.salmi@helsinki.fi

 

Tina Räihä
Styrelsens sekreterare

tina.raiha@hanaholmen.fi

 

Håkan Mattlin
Skattmästare

hakan.mattlin@tresmeder.fi