Back to All Events

Ryssland, EU och Sverige

Vår gäst från Stockholm är Michael Sohlman. Talaren har en intressant personhistoria. Han är uppvuxen i Moskva där hans far, Rolf Sohlman, var legendarisk och långvarig ambassadör för Sverige åren 1947-64, medan hans mor var ryska. Hans äldre bröder, Ragnar och Staffan har båda varit höga tjänstemän. Själv gjorde han inledningsvis en tjänstemannakarriär och fungerade även som statssekreterare i två socialdemokratiska regeringar. VD i Nobelstiftelsen var Michael Sohlman från 1992 till 2011. Dessutom har han varit ordförande i Dramatens styrelse och är för närvarande ordförande för Utrikespolitiska Institutets styrelse.

Som alla vet företräder Sverige och Finland något olika synsätt på Ryssland, beroende på historia och geografi. I Sverige talar man om den traditionella "rysskräcken" medan vi i Finland har använt oss av andra begrepp, litet beroende på de politiska konjunkturerna och aktuella hotbilder. Därför kan det vara intressant att höra en svensk "russofil" analysera svensk mentalitet och de historiska belastningarnas betydelse idag. – Vi ser fram mot en levande dialog med publiken.

Endast för NUPS-medlemmar.

Earlier Event: November 12
U.S. Midterm Elections
Later Event: January 29
På jakt efter en ny världsordning